Disclaimer Makkelijk Vega

oktober 2023

Deze disclaimer is van toepassing op de website die je nu bezoekt (makkelijkvega.nl). Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Makkelijkvega.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website elders te hergebruiken. Het intellectueel eigendom – copyright van tekst en beeld berust bij boekdelen.com.

Alle inhoud is door Boekdelen.com geschreven en ook de foto’s zijn door boekdelen.com gemaakt, tenzij anders is aangegeven. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis voor eigen gebruik zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.  Het misbruiken of gebruiken van onze foto’s of tekst is wettelijk niet toegestaan en er zullen stappen worden ondernomen wanneer dit wel gebeurt.

Makkelijkvega.nl wordt met de nodige zorg gemaakt. Het is desondanks toch mogelijke dat de artikelen feitelijke onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van Makkelijkvega.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Makkelijkvega.nl op deze pagina.

Scroll naar boven